ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಹೊನ್ನ ನುಡಿಯು-ಬಡವರ ಬಂಧು/Ninna nudiyu honna nudiyu-Badavara Bandhu

ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಹೊನ್ನ ನುಡಿಯು-ಬಡವರ ಬಂಧು/Ninna nudiyu honna nudiyu-Badavara Bandhu

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಡವರ ಬಂಧು (1976) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ಹ್ಮ್………ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್...
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು-ಬಡವರ ಬಂಧು/Ninna kangala bisiya hanigalu-Badavara Bandhu

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು-ಬಡವರ ಬಂಧು/Ninna kangala bisiya hanigalu-Badavara Bandhu

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಡವರ ಬಂಧು (1976) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************* ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ...
ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ-ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣುಕೊಡು/Nee Iralu Jotheyalli-Guna nodi hennu kodu

ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ-ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣುಕೊಡು/Nee Iralu Jotheyalli-Guna nodi hennu kodu

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣುಕೊಡು (1982) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ.ರಂಗರಾವ್ *********************************************************************************************************************************...
Kannalli eno minchondu kanditalla-Vasanthageetha/ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಂಚೊಂದು ಕಂಡಿತಲ್ಲ-ವಸಂತಗೀತ

Kannalli eno minchondu kanditalla-Vasanthageetha/ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಂಚೊಂದು ಕಂಡಿತಲ್ಲ-ವಸಂತಗೀತ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ವಸಂತಗೀತ (1980) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಂಚೊಂದು...
Neenado mathella chenda-Vasanthageetha/ನೀನಾಡೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂದ-ವಸಂತಗೀತ

Neenado mathella chenda-Vasanthageetha/ನೀನಾಡೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂದ-ವಸಂತಗೀತ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ವಸಂತಗೀತ (1980) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ನೀನಾಡೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಬಾಳೆ ಅಂದ...