ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ-ಗಂಧದಗುಡಿ/Navaduva nudiye kannada nudi-Gandhadagudi

ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ-ಗಂಧದಗುಡಿ/Navaduva nudiye kannada nudi-Gandhadagudi

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗಂಧದಗುಡಿ (1973) ಗಾಯಕರು: ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಆ ಆಹ ಆಹ ಆಹಹಾ .. ಓಹೊಹೋ ಓ...