ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೆ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Neenello naanalle-Chalisuva modagalu

ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೆ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Neenello naanalle-Chalisuva modagalu

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು (1982) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ : ರಾಜನ್_ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು:...
ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Jenina holeyo-Chalisuva modagalu

ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Jenina holeyo-Chalisuva modagalu

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು (1982) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ , ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ...