ಒಂದು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆಮೋಡ-ಚಕ್ರವರ್ತಿ/Ondu malebillu ondu malemoda-Chakravarthy

ಒಂದು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆಮೋಡ-ಚಕ್ರವರ್ತಿ/Ondu malebillu ondu malemoda-Chakravarthy

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಚಕ್ರವರ್ತಿ (2017) ಗಾಯಕರು: ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಡಾ: ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು:...