Baa nalle baa nalle madhuchandrake-Baa nalle madhuchandrake/ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ-ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

Baa nalle baa nalle madhuchandrake-Baa nalle madhuchandrake/ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ-ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ (1993) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಕೆ. ಎಸ್. ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ **********************************************************************************************************************************...
Bandalo bandalo binkada singari-Baa nalle madhuchandrake/ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ-ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

Bandalo bandalo binkada singari-Baa nalle madhuchandrake/ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ-ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಾ ನಲ್ಲೆ ಮಧುಚಂದ್ರಕೆ (1993) ಗಾಯಕ: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ********************************************************************************************************************************** ಬಂದಾಳೋ ಬಂದಾಳೋ...