ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೆ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Neenello naanalle-Chalisuva modagalu

ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೆ-ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು-Neenello naanalle-Chalisuva modagalu

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು (1982) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ : ರಾಜನ್_ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು:...