ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ-ಬಯಲುದಾರಿ/Baanallu Neene Bhuviyallu Neene-Bayaludaari

ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ-ಬಯಲುದಾರಿ/Baanallu Neene Bhuviyallu Neene-Bayaludaari

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ : ಬಯಲುದಾರಿ (1977) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ ಬಾನಲ್ಲು...