ಹಾಯಾದ ಈ ಸಂಜೆ/ವಸಂತ ಗೀತ/Haayada ee sanje/Vasanthageetha

ಹಾಯಾದ ಈ ಸಂಜೆ/ವಸಂತ ಗೀತ/Haayada ee sanje/Vasanthageetha

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ವಸಂತ ಗೀತ (1980) ರಚನೆ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ********************************************************************************************************************************** ಹೆಣ್ಣು: ಹಾಯಾದ ಈ ಸಂಜೆ ಆನಂದ...