Jokey Naanu Balliya Minchu-KGF-ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು-ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

Jokey Naanu Balliya Minchu-KGF-ಜೋಕೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚು-ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: KGF-1 (ಮೂಲ: ಪರೋಪಕಾರಿ) ಗಾಯನ: ಐರಾ ಉಡುಪಿ (ಮೂಲ: ಎಲ್.ಆರ್. ಈಶ್ವರಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್. ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ರವಿ ಬಸ್ರುರ್(ಮೂಲ: ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್)...