Collection of Digital Evidence circular-ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Collection of Digital Evidence circular-ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Mind Sharing?ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಅತಿ ಬುದ್ದಿವಂತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಪ್ರಕರಣ ಖುಲಾಸೆಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ...