ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ-ಗಾಂಧಿನಗರ/Nee mudida mallige hoovina maale-Gandhinagara

ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ-ಗಾಂಧಿನಗರ/Nee mudida mallige hoovina maale-Gandhinagara

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗಾಂಧಿನಗರ (1968) ಗಾಯಕರು: ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಸತ್ಯಂ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ...
ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ-ಬಯಲುದಾರಿ/Baanallu Neene Bhuviyallu Neene-Bayaludaari

ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ-ಬಯಲುದಾರಿ/Baanallu Neene Bhuviyallu Neene-Bayaludaari

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ : ಬಯಲುದಾರಿ (1977) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ ಬಾನಲ್ಲು...