ಕಂಬದಾ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬಿಯೇ/ನಾಗಮಂಡಲ/Kambada myalina gombiye/nagamandala

ಕಂಬದಾ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬಿಯೇ/ನಾಗಮಂಡಲ/Kambada myalina gombiye/nagamandala

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ನಾಗಮಂಡಲ(1997) ಗಾಯಕಿ: ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ: ಸಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಗೋಪಾಲ್ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ********************************************************************************************************************************** ಕಂಬದಾ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬಿಯೇ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ...