Anti Human Trafficking Notes PPT- ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Anti Human Trafficking Notes PPT- ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Mind Sharing?             ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈ ನಾಗರೀಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರೀಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ...