ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ-ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು/Neerinalli aleya ungura-Bedi bandavalu

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರ-ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು/Neerinalli aleya ungura-Bedi bandavalu

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬೇಡಿ ಬಂದವಳು (1968) ಗಾಯಕರು: ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿ. ಸುಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ಆರ್.ಸುದರ್ಶನಂ ********************************************************************************************************************************* ಹೆಣ್ಣು:...
Endendigu naa ninna-Naa ninna bidalaare/ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ-ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ

Endendigu naa ninna-Naa ninna bidalaare/ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ-ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ : ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ (1979) ಗಾಯಕರು : ಪಿ.ಸುಶೀಲ ಸಂಗೀತ : ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಚಿ. ಉದಯ ಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ...