ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ-ರಾಜಕುಮಾರ-Bombe Helutaite-Raajakumara

ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ-ರಾಜಕುಮಾರ-Bombe Helutaite-Raajakumara

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ : ರಾಜಕುಮಾರ (2017) ಗಾಯಕರು: ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಸಂಗೀತ: ವಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ********************************************************************************************************************************* ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತೈತೆ ನೀನೆ...