ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು-ಗುರಿ/Kallina Veeneya Meetidarenu-Guri

ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು-ಗುರಿ/Kallina Veeneya Meetidarenu-Guri

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗುರಿ (1986) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು ನಾದವು...
Hosa belaku mooduthide-Hosa belaku/ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತಿದೆ-ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Hosa belaku mooduthide-Hosa belaku/ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತಿದೆ-ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಹೊಸ ಬೆಳಕು (1982) ಗಾಯಕ: ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗ ರಾವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಹೊಸ ಬೆಳಕು…. ಮೂಡುತಿದೆ...