ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ-ರಥಸಪ್ತಮಿ/Shilegalu sangeethava haadive-Rathasapthami

ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ-ರಥಸಪ್ತಮಿ/Shilegalu sangeethava haadive-Rathasapthami

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ರಥಸಪ್ತಮಿ (1986) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಹೆಣ್ಣು: ಆಆಆಆ...
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ-ರಥಸಪ್ತಮಿ/Jotheyagi hithavagi-Rathasapthami

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ-ರಥಸಪ್ತಮಿ/Jotheyagi hithavagi-Rathasapthami

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ರಥಸಪ್ತಮಿ (1986) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಜೊತೆಯಾಗಿ...