ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Hrudaya Rangoli-Pallavi Anupallavi

ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ-ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ/Hrudaya Rangoli-Pallavi Anupallavi

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ(1983) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಶೈಲಜ ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ********************************************************************************************************************************** ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ ಅಳಿಸುತಿದೆ ಇಂದು.....
Mandara pushpavu neenu-Ranganayaki/ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವು ನೀನು-ರಂಗನಾಯಕಿ

Mandara pushpavu neenu-Ranganayaki/ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪವು ನೀನು-ರಂಗನಾಯಕಿ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ರಂಗನಾಯಕಿ (1981) ಗಾಯನ: ಪಿ. ಜಯಚಂದ್ರನ್, ಎಸ್. ಪಿ. ಶೈಲಜಾ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗ ರಾವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್...