ಭಲೇ ಭಲೇ ಚೆಂದದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Bhale bhale chendada chendulli hennu neenu-Amruthavarshini

ಭಲೇ ಭಲೇ ಚೆಂದದ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Bhale bhale chendada chendulli hennu neenu-Amruthavarshini

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ (1997) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸಂಗೀತ: ದೇವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ********************************************************************************************************************************* (ಹೆಣ್ಣು: ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗು ಒಂದೊಂದು...
ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Tunturu alli neera haadu-Amruthavarshini

ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Tunturu alli neera haadu-Amruthavarshini

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ (1997) ಗಾಯಕರು: ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ: ದೇವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ********************************************************************************************************************************** ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ...
ಮನಸೇ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Manase baduku ninagagi-Amruthavarshini

ಮನಸೇ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ-ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ/Manase baduku ninagagi-Amruthavarshini

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ (1997) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸಂಗೀತ: ದೇವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ********************************************************************************************************************************** ಮನಸೇ….. ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ ಬವಣೆ...
Banna nanna olavina banna-Bandhana/ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ-ಬಂಧನ

Banna nanna olavina banna-Bandhana/ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ-ಬಂಧನ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಂಧನ (1984) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ಹೆಣ್ಣು:...
Banna nanna olavina banna-Bandhana/ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ-ಬಂಧನ

Ee Bandhana-Bandhana/ಈ ಬಂಧನ-ಬಂಧನ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಂಧನ ಗಾಯನ : ಡಾ.ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ : ಎಂ.ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಈ ಬಂಧನಆಆಆಆಆ ಜನುಮ...