SC judgement on cancellation of bail-Kamlesh Choudhary case/ಆರೋಪಿಯ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು/ಕಮಲೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಕರಣ

SC judgement on cancellation of bail-Kamlesh Choudhary case/ಆರೋಪಿಯ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು/ಕಮಲೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಕರಣ

Mind Sharing?ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ದಿ:05-01-2021 ರಂದು CRIMINAL APPEAL NO. 15 OF 2021...