ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ-ಕಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು/Kaalavannu tadeyoru yaaru illa-Kittu Puttu

ಕಾಲವನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ-ಕಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು/Kaalavannu tadeyoru yaaru illa-Kittu Puttu

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಕಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು (1977) ಗಾಯಕರು: ಕೆ.ಜೆ. ಯೇಸುದಾಸ್, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಆಹಾ.. ಏಹೇ...
ದೀಪ ದೀಪ ದೀಪ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Deepa Deepa Deepa-Guru Brahma

ದೀಪ ದೀಪ ದೀಪ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Deepa Deepa Deepa-Guru Brahma

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ(1992) ಗಾಯಕರು: ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ********************************************************************************************************************************* ಹೆಣ್ಣು: ಆ ..ಆ .. ಆ .. ಆ ..ಆ .. ಆ...
Ee Bandhana-Bandhana/ಈ ಬಂಧನ-ಬಂಧನ

Ee Bandhana-Bandhana/ಈ ಬಂಧನ-ಬಂಧನ

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಬಂಧನ ಗಾಯನ : ಡಾ.ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಸಂಗೀತ : ಎಂ.ರಂಗರಾವ್ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಈ ಬಂಧನಆಆಆಆಆ ಜನುಮ...