Mind Sharing?

ಚಿತ್ರ: ಗುರಿ (1986)
ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ

**********************************************************************************************************************************

ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು
ನಾದವು ಹೊಮ್ಮುವುದೇ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು
ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
ಹೇಳು.. ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು
ನಾದವು ಹೊಮ್ಮುವುದೇ…ಏಏಏ
ಎಲೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳಾಗಿ
ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಾಣಗಳಾಗಿ
ನನ್ನೆದೆಯಾ ಸೋಕಲಿ
ಆ ಮನ್ಮಥನೇ ನನ್ನೆದುರಾಗಿ
ಮೋಹನರಾಗದಿ ನನ್ನನು ಕೂಗಿ
ಛಲದಲಿ ಹೋರಾಡಲಿ
ಎಂದಿಗು ಅವನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ
ಸೋಲದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲಾ
ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು
ನಾದವು ಹೊಮ್ಮುವುದೇ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು
ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
ಹೇಳೂ..
ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು
ನಾದವು ಹೊಮ್ಮುವುದೇ
ಕಾಣುವ ಅಂದಕೆ ನಾ ಕುರುಡಾಗಿ
ಪ್ರೇಮದ ಹಾಡಿಗೆ ನಾ ಕಿವುಡಾಗಿ
ನೆಮ್ಮದಿ ದೂರಾಗಿದೇ
ರೋಷದ ಬೆಂಕಿ ಒಡಲನು ನುಂಗಿ
ಶಾಂತಿಯು ನನ್ನಾ ಎದೆಯಲಿ ಇಂಗಿ
ಆಸೆಯೂ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ
ಗಾಳಿಯ ಹಿಡಿವ ಹಂಬಲವೇಕೆ
ಚಪಲವು ನಿನಗೇಕೆ
ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದರೇನು
ನಾದವು ಹೊಮ್ಮುವುದೇ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು
ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
ಹೇಳೂ..
ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುವುದೇ
Mind Sharing?