Mind Sharing?

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ತಮಾಷೆ ನೋಡು (1979)
ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ
ಸಂಗೀತ: ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್

**********************************************************************************************************************************

ಗಂಡು: ಲಲ ಲಲಾಲಾ ಲಲ ಲಲಾಲಾ
ಹೆಣ್ಣು: ಲಲಾಲಾ ಲಲಾಲಾ ಲಲಾ
ಲಲ ಲಲಾಲಾ ಲಲ ಲಲಾಲಾ
ಗಂಡು: ಲಲಾಲಾ ಲಲಾಲ ಲಲಾ
ಹೆಣ್ಣು: ಆ ಹಾ
ಗಂಡು: ಆ.. ಹಾ
ಹೆಣ್ಣು: ಆ ಹಾ
ಗಂಡು: ಅ..ಹ..ಹ..ಹಾ
ಗಂಡು: ಮನಸು
ಹೆಣ್ಣು: ಲ ಲ ಲ ಲಾ
ಗಂಡು: ಮನಸು ಮನಸು ಒಂದಾ…ದರೆ
ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ತಾ….ವರೆ
ಹೆಣ್ಣು: ಈ…ಅನುರಾಗ
ಈ…ಶುಭಯೋಗ…
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಗಂಡು: ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಹೆಣ್ಣು: ಮನಸು ಮನಸು ಒಂದಾ…ದರೆ
ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ತಾ…ವರೆ
ಮನಸು
ಗಂಡು: ಲಾ ಲ ಲಾ ಲ
ಗಂಡು: ಕಲಿಯದೆ ಹಾ ತಿಳಿದೆನು
ಈ ಪ್ರಣಯದಾಟವ ನಾನು
ಹೆಣ್ಣು: ಬಲ್ಲೆನು ನೀ ನುಡಿಯದೆ
ಓ ರಸಿಕನಲ್ಲವೆ ನೀನು
ಗಂಡು: ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕಡಲ ಮುತ್ತುಗಳು
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಹೆಣ್ಣು: ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ತೋರುತಲಿ
ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು
ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು
ಮನಸು
ಗಂಡು: ಲಾ ಲ ಲಾ ಲ
ಹೆಣ್ಣು: ಮನಸು ಮನಸು ಒಂದಾದರೆ
ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ತಾ…ವರೆ
ಗಂಡು: ಈ…..ಅನುರಾಗ
ಈ….ಶುಭಯೋಗ
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಹೆಣ್ಣು: ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಗಂಡು: ಮನಸು ಮನಸು ಒಂದಾ….ದರೆ
ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ತಾ……ವರೆ
ಗಂಡು: ಐ ಲವ್ ಯು….ಯು ಲವ್ ಮಿ
ಹೆಣ್ಣು: ಯು ಲವ್ ಮಿ….ಐ ಲವ್ ಯು
ಗಂಡು: ಬರೆವೆಯ ನೀ ಕವಿತೆಯ
ಈ ಬಾಳ ಪುಟದಲಿ ಇಂದು
ಹೆಣ್ಣು: ಬರುವೆಯ ನೀನಿರುವೆಯಾ
ಈ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಎಂದು
ಗಂಡು: ನನ್ನ ಆಸೆಯನೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಿದರೆ
ಒಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳೋದುಂಟೆ ನಾ ಬಂದೆ
ಹೆಣ್ಣು: ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಆತುರವೇ
ತಾಳು ನಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಹೂವಂತೆ
ತಾಳು ನಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಹೂವಂತೆ
ಗಂಡು: ಮನಸು
ಹೆಣ್ಣು: ಲಾ ಲ ಲಾ ಲ
ಗಂಡು: ಮನಸು
ಹೆಣ್ಣು: ಮನಸು
ಗಂಡು+ಹೆಣ್ಣು: ಒಂದಾ..ದರೆ ಬಾಳೆ ಹೊನ್ನಿನ ತಾವರೆ
ಹೆಣ್ಣು: ಈ….ಅನುರಾಗ
ಗಂಡು: ಈ.. ಈ..ಶುಭಯೋಗ
ಗಂಡು+ಹೆಣ್ಣು: ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಲಲಲಾ ಲಲಲಾ ಲಲಾಲಲಾ
ಲಾಲ ಲಾಲಲ ಲಾಲಲಾ
Mind Sharing?