Mind Sharing?

ಚಿತ್ರ: ಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ (1987)
ಗಾಯಕರು : ಡಾ: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಟಿ.ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ

**********************************************************************************************************************************

ಗಂಡು: ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ಇದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ದಡವ ಸೇರಿಸಯ್ಯ
ಆ ಆ ಆ ಆ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ಯಾವ ಕಾಲಕೆ
ಯಾವ ತಾಣಕೆ..ಏ ಏ ಏ ಏ ಏ
ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ
ಯಾವ ಕಾಲಕೆ
ಯಾವ ತಾಣಕೆ
ಏಕೆ ಕಳಿಸುವೆಯೋ
ನಾ ಅರಿಯೇ..
ಯಾರ ಸ್ನೇಹಕೆ
ಯಾ….ರ ಪ್ರೇಮಕೆ
ಯಾರ ಸ್ನೇಹಕೆ
ಯಾರ ಪ್ರೇಮಕೆ
ಯಾರ ನೂಕುವೆಯೊ ನಾ ತಿಳಿಯೆ
ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಡೆವೆ
ನುಡಿಸಿದಂತೆ ನುಡಿವೆ
ವಿನೋದವೋ
ವಿಷಾದವೋ
ನಗುತಾ
ಇರುವೆ
ದಿನವು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ…
ಯಾರ ನೋಟಕೆ
ಕಣ್ಣ ಬೇಟೆಗೆ
ಯಾ….ರ ನೋಟಕೆ
ಕಣ್ಣ ಬೇಟೆಗೆ
ಸೋತು ಸೊರಗುವೆನೊ
ನಾ ಅರಿಯೆ..
ಯಾವ ಸಮಯಕೆ
ಯಾರ ಸರಸಕೆ
ಯಾ…ವ ಸಮಯಕೆ
ಯಾರ ಸರಸಕೆ
ಬೇಡಿ ಕೊರಗುವೆನೊ
ನಾ ತಿಳಿಯೇ..
ಕವಿತೆ ನುಡಿಸಿಬಿಡುವೆ
ಕವಿಯ ಮಾಡಿ ನಗುವೆ
ಸಂಗೀತವೊ
ಸಾಹಿತ್ಯವೊ
ಸಮಯ
ನೋಡಿ
ಕೊಡುವೆ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ಮಪದನಿ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ರಿಗಪ ಪದನಿ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ಪರಿ ಸರಿ ಸನಿದ ಪದ ಮ….ಪದನಿ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ರಿಗ ರಿಗ ರಿಸ ನಿಸ ನಿಸ ನಿದ
ಸಸ ನಿನಿ ದದ ಪಪ ಮಪದನಿ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ
ಸಾಸ ರಿರಿಸ ನಿನಿಸ ರಿರಿಸ ನಿನಿಸ
ನಿರಿ ಸಸ ನಿನಿ ದದಪಮ ದ ..ಆಆಆ..
ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ
ಗಾಗಗ ರಿಗಗಾಗ ರಿಗ ಸಾರಿಗ…
ಆ ಆ ಆ ಆ…..
(ಕೆಮ್ಮುವುದು)…….
ಹೆಣ್ಣು: ರಿಗ ಸಾರಿಗ
ರಿಗ ಸಾರಿಗ
ಗಂಡು: ಗ..ಗಗ ರಿಗ..ಗಗ ರಿಗ ಸ..ರಿಗ
ಹೆಣ್ಣು: ಗಗ ಮಗರಿ ಗಮ ಗಮ
ಗಂಡು: ರಿರಿ ಗರಿಸ ರಿಗ ರಿಗ
ಹೆಣ್ಣು: ಗಗ ಮಗರಿ ಗಮ ಗಮ
ಗಂಡು: ರಿರಿ ಗರಿಸ ರಿಗ ರಿಗ
ಹೆಣ್ಣು: ದಸ ಸರಿನಿ
ಗಂಡು: ನಿನಿ ನಿಸದ
ಹೆಣ್ಣು: ದ ದನಿಪ
ಗಂಡು: ಪ ಪದಮ
ಹೆಣ್ಣು: ದಸ ಸರಿನಿ
ಗಂಡು: ನಿನಿ ನಿಸದ
ಹೆಣ್ಣು: ದ ದನಿಪ
ಗಂಡು: ಪ ಪದಮ
ಹೆಣ್ಣು: ಗಮಪ ಮಪದ
ಗಂಡು: ಪದನಿ ದನಿಸ
ಹೆಣ್ಣು: ಗರಿಸ
ಗಂಡು: ರಿಸನಿ
ಹೆಣ್ಣು: ಸನಿದ
ಗಂಡು: ನಿದಪ
ಹೆಣ್ಣು: ಪದನಿ ದನಿಸ ಗಮಪ ಮಪದ
ಗಂಡು: ಸರಿ ಗರಿಗ ಸರಿಗ ರಿಸ ನಿಸ
ನಿಸ ನಿಸರಿ ನಿಸರಿ ಸನಿದಮ
ಮಪ ದಪದ ಸನಿದ ಮಪದನಿ
ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ…
ಇದು ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ…
ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ
ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ದಡವ ಸೇರಿಸಯ್ಯ…
ಆಆಆಆ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ..
Mind Sharing?