Disposal of vehicles involved in accident cases/ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ

Disposal of vehicles involved in accident cases/ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ

Mind Sharing?Disposal of vehicles involved in accident cases ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ Accident Vehicles Disposal.pdf Mind...
Disposal of vehicles involved in accident cases/ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ

Wild life protection Act circular/ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Mind Sharing?Wild Life Protection Act       ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ Wild Life Protection Act investigation Circular. pdf Mind...
RTI judgement regarding personal information of government employees/ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೈಯ್ಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಆದೇಶ

RTI judgement regarding personal information of government employees/ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೈಯ್ಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಆದೇಶ

Mind Sharing?ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವೈಯ್ಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ   RTI judgement regarding personal information of govt. employees.pdf Mind...
Disposal of vehicles involved in accident cases/ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ

Case counter case investigation order/ಕೇಸು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸು ತನಿಖೆ ಕ್ರಮ

Mind Sharing?ಕೇಸು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸು (ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣ) ದಾಖಲಾದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ   Case-Counter Case Investigation.pdf Mind...
Charge sheet to be scrutinized by higher officials and Prosecutors/ದೋಷಾರೋಪಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

Charge sheet to be scrutinized by higher officials and Prosecutors/ದೋಷಾರೋಪಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

Mind Sharing?ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಇ 68 ಪಿಪಿಇ 2020 ದಿ: 20-10-2020   Charge sheet scruitiny order.pdf...
Charge sheet to be scrutinized by higher officials and Prosecutors/ದೋಷಾರೋಪಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

Post based promotion as against vacancy based promotion-ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಿಕರಣದ ಬದಲಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಿಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Mind Sharing?ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಿಕರಣದ ಬದಲಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಿಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ   Dpar 106 SRR 2021 post based Mind...