ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ/Human Rights-Concept, Origin and Development

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ/Human Rights-Concept, Origin and Development

Mind Sharing?ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ- ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ                “ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು” ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂಬ ಪದವು ಅವುಗಳ...
ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು/yawning and some interesting facts about yawning

ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು/yawning and some interesting facts about yawning

Mind Sharing?ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಶೇಷಗಳು   ಆಕಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು?                    ಆಕಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದವಡೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಕಿವಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು...
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು/Facts about Kannada Language and Karnataka

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು/Facts about Kannada Language and Karnataka

Mind Sharing?ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? Facts about Kannada Language you din’t Think You would Ever Know! ಸಾಹಿತ್ಯ ೧) ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ, ಮೊದಲನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಕಾರ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಪಂಪ ೨) ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕವಿ ಯಾರು?...