Mind Sharing?

ಚಿತ್ರ: ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ (1988)
ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಆರ್.ಛಾಯಾ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

**********************************************************************************************************************************

ಗಂಡು: ಆ…..ಆ….
ಆ.ಆ…….
ಆ ಆ ………ಆ ……..
ಆ…..ಆ….
ಆ….ಆ…..
ಆ……
ಆ……..
ಗಂಡು: ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯಾಗಿ
ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ
ಹಾಯಾಗಿರುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯಾಗಿ
ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ
ಹಾಯಾಗಿರುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
ಮುಳ್ಳಲ್ಲಾದರು ನೂಕು
ಕಲ್ಲಲ್ಲಾದರು ನೂಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
ಆ…..ಆ….ಆ….
ಆ….ಆ….
ಮುಳ್ಳಲ್ಲಾದರು ನೂಕು
ಕಲ್ಲಲ್ಲಾದರು ನೂಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…….
ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿ
ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ
ಒಂದಾಗಿರುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಬಿಸಿಲಲ್ಲೆ ಒಣಗಿಸು
ನೆರಳಲ್ಲೆ ಮಲಗಿಸು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…….
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ
ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ
ನಗುನಗುತ ಇರುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…….
ಹೆಣ್ಣು: ಆ…..ಆ…ಆ..
ಆ…ಆ….ಆ….ಆ…
ಆ…ಆ….ಆ…
ಆ…ಆ….ಆ..
ಗಂಡು: ಸುಖವನ್ನೆ ನೀಡೆಂದು
ಎಂದೂ ಕೇಳೆನು ನಾನು
ರಾಘವೇಂದ್ರ……..
ಆ…..ಆ….ಆ….
ಹೆಣ್ಣು: ಆ….ಆ….
ಸುಖವನ್ನೇ ನೀಡೆಂದು
ಎಂದೂ ಕೇಳೆನು ನಾನು
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಗಂಡು: ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ
ಯಾರ ತಾತನ ಗಂಟು
ಹೆಣ್ಣು: ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ
ಯಾರ ತಾತನ ಗಂಟು
ಗಂಡು+ಹೆಣ್ಣು: ನೀನೇ ಹೇಳು
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ನಾ
ಹೇಗಿದ್ದರೇನು ನಾ
ರಾಘವೇಂದ್ರ…..
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ
ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿ
ಬಾಳಿದರೆ ಸಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯಾಗಿ
ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ
ಹಾಯಾಗಿರುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಹಾಲಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ನೀರಲ್ಲಾದರು ಹಾಕು
ರಾಘವೇಂದ್ರ…
Mind Sharing?