Caste list Karnataka/ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ

Caste list Karnataka/ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ

Mind Sharing?ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 1994-95 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2002 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ...