ನಮ್ ಕನ್ನಡ 360 ನ ತೆರೆದ ಉದ್ದೇಶ

ನಮ್ ಕನ್ನಡ 360 ನ ತೆರೆದ ಉದ್ದೇಶ

Mind Sharing?ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ಗಳು  ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವು ಜನರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ...