ಅರಳಿದೆ ತನು ಮನ-ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ/Aralide thanu mana-Apoorva sangama

ಅರಳಿದೆ ತನು ಮನ-ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ/Aralide thanu mana-Apoorva sangama

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ (1984) ಗಾಯಕರು: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ *************************************************************************************** ಗಂಡು :ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಓಹೋ ಓ ಓಹೋ ಓಹೋ ಅಹ ಹ ಹ ಆಹಾ ಹಾ ಹೆಣ್ಣು:...