Wild life protection Act circular/ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Wild life protection Act circular/ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Mind Sharing?Wild Life Protection Act       ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ Wild Life Protection Act investigation Circular. pdf Mind...
Anti Human Trafficking Notes PPT- ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Anti Human Trafficking Notes PPT- ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ

Mind Sharing?             ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈ ನಾಗರೀಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ. ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರೀಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ...