ಹೂವೆ ಹೂವೆ/H2O/Hoove hoove/H2O

ಹೂವೆ ಹೂವೆ/H2O/Hoove hoove/H2O

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: H2O (2002) ಗಾಯಕಿ: ಕವಿತಾ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಸಂಗೀತ: ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ರಚನೆ: ಉಪೇಂದ್ರ ********************************************************************************************************************************** ಓ ಓ ಓ…ಒಹೋ…ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಹೂವೆ...