ವರುಣಾ ವರುಣಾ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Varuna Varuna-Guru Brahma

ವರುಣಾ ವರುಣಾ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Varuna Varuna-Guru Brahma

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ(1992) ಗಾಯಕರು: ಮನೊ, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ********************************************************************************************************************************** ಗಂಡು: ಗುಯ್ ಗುಯ್ ಗುಯ್ ಗುಯ್ ಹೆಣ್ಣು: ಗುಯ್ ಗುಯ್...
ದೀಪ ದೀಪ ದೀಪ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Deepa Deepa Deepa-Guru Brahma

ದೀಪ ದೀಪ ದೀಪ-ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ/Deepa Deepa Deepa-Guru Brahma

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ(1992) ಗಾಯಕರು: ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ********************************************************************************************************************************* ಹೆಣ್ಣು: ಆ ..ಆ .. ಆ .. ಆ ..ಆ .. ಆ...
Aasegalu kenakuthalide-Naane Raja-ಆಸೆಗಳು ಕೆಣಕುತಲಿದೆ-ನಾನೇ ರಾಜ

Aasegalu kenakuthalide-Naane Raja-ಆಸೆಗಳು ಕೆಣಕುತಲಿದೆ-ನಾನೇ ರಾಜ

Mind Sharing?ಚಲನಚಿತ್ರ: ನಾನೇ ರಾಜ(1984) ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ:ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ: ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ********************************************************************************************************************************* ಹೆಣ್ಣು: ಆಸೆಗಳು...
ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಈ ಹಾಡುಗಾರ-ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು/Premada hoogara ee hadugara-Chikkejamanru

ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಈ ಹಾಡುಗಾರ-ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು/Premada hoogara ee hadugara-Chikkejamanru

Mind Sharing?ಚಿತ್ರ: ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ್ರು(1992) ಸಂಗೀತ: ಹಂಸಲೇಖ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಸಲೇಖ ಗಾಯಕರು: ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ********************************************************************************************************************************** ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಪ್ರೇಮದ ಹೂಗಾರ ಪ್ರೇಮದ...