ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ-Gender inequality-difference between gender and sex

ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ-Gender inequality-difference between gender and sex

Mind Sharing?ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆಕೆಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡಸರ ತರ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಗಂಡಸರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು....
Role of SHO in registration of FIR/FIR ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರ

Role of SHO in registration of FIR/FIR ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರ

Mind Sharing?“ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ತನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ”. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಡ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ...