ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ/Reimbursement of expenses incurred for treatment taken at unauthorized hospitals

ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ/Reimbursement of expenses incurred for treatment taken at unauthorized hospitals

Mind Sharing?ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ ೪೮ ಎಸ್ ಎಂ...
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು/How many days a government servant can be kept under suspension

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು/How many days a government servant can be kept under suspension

Mind Sharing?ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯು 25-11-2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಅಮಾನತ್ತು ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ Mind...