Mind Sharing?

ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಾಗ ಆರೋಪಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

High court notification on Producing the accused before magistate.pdf

Mind Sharing?